17. júla 2016

Licencie a certifikáty

Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky

Všeobecné povolenie č. 1/2011 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb

Všeobecné povolenie č. VPR – 17/2012
na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na širokopásmový prenos dát v rádiových sieťach WAS/RLAN1 s využitím modulácie rozpestretého spektra

Všeobecné povolenie č. VPR – 35/2012
na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 5150 – 5725 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení určených na širokopásmový prenos dát v rádiových miestnych sieťach WAS/RLAN1 s využitím modulácie rozpestretého spektra

Všeobecné povolenie č. VPR – 38/2012
na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 17,1 – 17,3 GHz a 57,0 – 66,0 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD1 určených pre bezdrôtové prístupové siete WAS/RLAN2 a multigigabitové bezdrôtové systémy MGWS3