17. júla 2016

Kde nás nájdete

Wi-Telecom, s. r. o.
Mostová 4
034 01, Ružomberok

IČO: 46 106 472
DIČ: 202 325 6565

E-mail:  admin@wi-telecom.sk
Skype: wi-telecom
Pracovná doba
Pondelok – Piatok v čase od 10:00 – 18:00


Bankové spojenie

Číslo učtu : 1131172018 / 1111
IBAN : SK1611110000001131172018
SWIFT Code : UNCRSKBX


Technická prevádzka siete

V prípade porúch a výpadkov siete:

0948 098 434 v čase od 10:00 – 18:00
Mimo pracovnej doby SMS
admin(at)wi-telecom.sk
– neobmedzene


Obchodné oddelenie

Informácie o zmluvách, faktúrach a platbách volajte: 0948 098 434 v čase od 10:00 – 18:00
Email: Janosova(at)wi-telecom.sk


Riešenie sporov a odbor štátneho dohľadu

Na alternatívne riešenie sporov medzi účastníkom a poskytovateľom môžete využiť:

ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB
Odbor štátneho dohľadu
Továrenská 7,
P.O. BOX 40.
828 55 Bratislava 24