17. júla 2016

SLA dátové pripojenia

SLA (Service Level Agreement) pripojenia sú určené pre najnáročnejšie odvetvia, ktoré sú závislé na bezchybnom a rýchlom dátovom pripojení do siete internet.

Takýto druh pripojenia zaručuje maximálnu stabilitu a dostupnosť služieb pre vaše podnikanie. Ak výpadok štandardného internetového pripojenia vždy spôsobuje nadmerné problémy, je takýto  druh služby určený práve pre Vás.

 

Technické údaje

SLA pripojenia sa poskytujú so špeciálnym dodatkom k zmluve v ktorom garantujeme všetky parametre podľa individuálnej dohody.

  Pripojenia sa poskytujú s dostupnosťou od 99,4 do 99,9 % ročne.

  V okrese Ružomberok podľa dostupnosti.

  Pripojenie vieme realizovať v licencovaných alebo volných rádiových pásmach (5, 11, 13, 17, 18, 24, 80 Ghz…).

  Individuálnu cenovú ponuku Vám radi vypracujeme po dohode.


Dodatočné služby
 

  Zriadenie technickej časti pripojenia (inštalácia zariadenia, vedenie kabeláže).

  Konfigurácia zariadení, firemnej siete, vyškolenie personálu.

  Overenie funkčnosti pripojenia, testovanie počas prvých dní.

  24 hodinový dohľad nad poskytnutými službami, automatický alarm.

  SLA – zmluvne garantujeme dodržanie dohodnutej dostupnosti a priepustnosti.

  VIP servisné služby (vada na strane klienta).

  Reverzný DNS záznam.

  Verejná IP adresa.