Cenník bezdrôtového pripojenia Internet

Wi STANDARD TURBO+

10,80 €
MESAČNE
--------------------------------
60 €

POLROČNE

download
15 Mbps

upload
2 Mbps

Televízia od 2€ mesačne

Wi MAX TURBO+

12,66 €
MESAČNE
--------------------------------
70 €

POLROČNE

download

20 Mbps

upload
3 Mbps

Televízia od 2€ mesačne

Wi BUSSINES TURBO+

15 €
MESAČNE
--------------------------------
90 €

POLROČNE

download
30 Mbps

upload
4 Mbps

Televízia od 2€ mesačne

Wi PROFI TURBO+

30 €
MESAČNE
--------------------------------
180 €

POLROČNE

download
40 Mbps

upload
5 Mbps

+ Televízia zdarma

Wi EXTRA TURBO+

40 €
MESAČNE
--------------------------------

240 €
POLROČNE

download
60 Mbps

upload
10 Mbps

+ Televízia zdarma

*Presná rýchlosť sťahovania (download) závisí od lokality, v ktorej bude pripojenie zriadené.


Cenník optického pripojenia

Wi FIBER 1

10 €
MESAČNE
--------------------------------
60 €

POLROČNE

download
50 Mbps

upload
5 Mbps

zriaďovací poplatok

80 €

Wi FIBER 2

13 €
MESAČNE
--------------------------------
70 €

POLROČNE

download
100 Mbps

upload
5 Mbps

zriaďovací poplatok
50 €

Wi FIBER 3

15 €
MESAČNE
--------------------------------
80 €

POLROČNE

download
150 Mbps

upload
5 Mbps

zriaďovací poplatok
50 €

Wi FIBER 4

17 €
MESAČNE
--------------------------------
90 €

POLROČNE

download
250 Mbps

upload
5 Mbps

zriaďovací poplatok
50 €


Cenník doplnkových služieb

Cenník doplnkových služieb
Wi-Fi router 2,4Ghz + 5Ghz AC (s konfiguráciou) 40,00 € Konzola malá 20cm 5,00 €
Wi-Fi router 2,4Ghz 2x2 MiMo (s konfiguráciou) 30,00 € Konzola stredná 3 body 8,00 €
Koncovka RJ45 UTP (1ks s krimpovaním) 1,0 € Konzola veľká 4 body 10,00 €
Koncovka RJ45 FTP (1ks s krimpovaním) 1,20 € Znovu pripojenie po neuhradní platby (po 10 dňoch) 20,00 €
Koncovka RJ45 SFTP UBNT (1ks s krimpovaním) 1,50 € Nezáručný servis (cena za každú začatú hodinu) 20,00 €
UTP sieťový kábel 0,30 € / m Zriadenie a prevádzka 1 ks IPv4 verejnej IP adresy 10,00 € / mesiac
FTP sieťový kábel 0,40 € / m Bežný zriaďovací poplatok bezdrôtového pripojenia 170,00 €
SFTP sieťový kábel 0,70 € / m Zasielanie upomienky v papierovej forme 5,00 €
Spojka RJ45 UTP 2,00 € Servisné služby mimo pracovnú dobu (paušálna služba) 55,00 € / mesiac
Spojka RJ45 FTP zárezová 3,00 €
Konzola malá 10cm 4,00 €

Dodatočné informácie:

– Všetky uvedené ceny sú koncové s DPH.
– Pripojenia sú časovo aj dátovo NEOBMEDZENÉ, dynamická agregácia.

– Rýchlosti uvádzané v cenníkoch a na zmluve sú maximálne hodnoty.
– Každý paušál “TURBO+” je poskytovaný s agregáciou 1:8.
– Bežne dostupná rýchlosť je 100% z maximálnej rýchlosti.
– Akciové ceny platia so záväzkom na 24 mesiacov, a jeho automatickým predĺžením.