Cenník bezdrôtového pripojenia
Internet s televíziou na prvé 3 mesiace ZADARMO!

Wi BASIC

9 €
MESAČNE
--------------------------------
50 €

POLROČNE

download
3  Mbps

upload
1 Mbps


Wi STANDARD

10,80 €
MESAČNE
--------------------------------
60 €

POLROČNE

download
6 - 10 Mbps

upload
2 Mbps

+ IPTV za 2€/mes.

Wi MAX

12,66 €
MESAČNE
--------------------------------
70 €

POLROČNE

download

8 - 12 Mbps

upload
2 Mbps

+ IPTV za 2€/mes.

Wi BUSSINES

15 €
MESAČNE
--------------------------------
90 €

POLROČNE

download
10 - 14 Mbps

upload
3 Mbps

+ IPTV za 1€/mes.

+ 1Gb cloud priestoru

Wi PROFI

16,70 €
MESAČNE
--------------------------------
100 €

POLROČNE

download
12 - 16 Mbps

upload
3 Mbps

+ IPTV za 1€/mes.

+ 1Gb cloud priestoru

Wi EXTRA

20 €
MESAČNE
--------------------------------
120 €

POLROČNE

download
14 - 18 Mbps

upload
4 Mbps

+ IPTV zdarma

+ 1Gb cloud priestoru

Služby “TURBO+” dostupné v niektorých lokalitách:

Wi STANDARD TURBO+

10,80 €
MESAČNE
--------------------------------
60 €

POLROČNE

download
15 Mbps

upload
2 Mbps

+ IPTV za 2€/mes.

Wi MAX TURBO+

12,66 €
MESAČNE
--------------------------------
70 €

POLROČNE

download

20 Mbps

upload
3 Mbps

+ IPTV za 2€/mes.

Wi BUSSINES TURBO+

15 €
MESAČNE
--------------------------------
90 €

POLROČNE

download
30 Mbps

upload
4 Mbps

+ IPTV za 1€/mes.

+ 1Gb cloud priestoru

Wi PROFI TURBO+

30 €
MESAČNE
--------------------------------
180 €

POLROČNE

download
40 Mbps

upload
5 Mbps

+ IPTV za 1€/mes.

+ 1Gb cloud priestoru

Wi EXTRA TURBO+

40 €
MESAČNE
--------------------------------

240 €
POLROČNE

download
60 Mbps

upload
10 Mbps

+ IPTV zdarma

+ 1Gb cloud priestoru

*Presná rýchlosť sťahovania (download) závisí od lokality, v ktorej bude pripojenie zriadené.


Cenník optického pripojenia

Wi FIBER 1

10 €
MESAČNE
--------------------------------
60 €

POLROČNE

50/ 5 Mbps


zriaďovací poplatok

80 €

Wi FIBER 2

13 €
MESAČNE
--------------------------------
70 €

POLROČNE

100/ 5 Mbps


zriaďovací poplatok
50 €

Wi FIBER 3

15 €
MESAČNE
--------------------------------
80 €

POLROČNE

150 / 5 Mbps


zriaďovací poplatok
50 €

Wi FIBER 4

17 €
MESAČNE
--------------------------------
90 €

POLROČNE

250 / 5 Mbps


zriaďovací poplatok
50 €


Cenník doplnkových služieb

Cenník doplnkových služieb
Wi-Fi router 2,4Ghz + 5Ghz AC (s konfiguráciou) 70,00 € Konzola malá 20cm 5,00 €
Wi-Fi router 2,4Ghz 2x2 MiMo (s konfiguráciou) 30,00 € Konzola stredná 3 body 8,00 €
Koncovka RJ45 UTP (1ks s krimpovaním) 1,0 € Konzola veľká 4 body 10,00 €
Koncovka RJ45 FTP (1ks s krimpovaním) 1,20 € Znovu pripojenie po neuhradní platby (po 10 dňoch) 20,00 €
Koncovka RJ45 SFTP UBNT (1ks s krimpovaním) 1,50 € Nezáručný servis (cena za každú začatú hodinu) 20,00 €
UTP sieťový kábel 0,30 € / m Zriadenie a prevádzka 1 ks IPv4 verejnej IP adresy 10,00 € / mesiac
FTP sieťový kábel 0,40 € / m Bežný zriaďovací poplatok bezdrôtového pripojenia 170,00 €
SFTP sieťový kábel 0,70 € / m Zasielanie upomienky v papierovej forme 5,00 €
Spojka RJ45 UTP 2,00 € Servisné služby mimo pracovnú dobu (paušálna služba) 55,00 € / mesiac
Spojka RJ45 FTP zárezová 3,00 €
Konzola malá 10cm 4,00 €

Dodatočné informácie:

Pripojenia sú časovo aj dátovo NEOBMEDZENÉ, bez FUP, dynamická agregácia.
Rýchlosti uvádzané v cenníkoch a na zmluve sú maximálne hodnoty.
Garantovaná minimálna rýchlosť paušálov je 60% z maximálnej hodnoty s výnimkou paušálov “TURBO+”.
Každý paušál “TURBO+” je poskytovaný s agregáciou 1:8.
Bežne dostupná rýchlosť je 100% z maximálnej rýchlosti.
Denná rýchlosť pripojenia je v čase od 6:00 – 24:00 a nočná od 24:00 – 6:00.
Akciové ceny platia so záväzkom na 24 mesiacov, a jeho automatickým predĺžením.