Cenník bezdrôtového pripojenia Internet

Wi STANDARD TURBO+

10,80 €
MESAČNE
--------------------------------
60 €

POLROČNE

download
15 Mbps

upload
5 Mbps

Televízia od 3€ mesačne

Wi MAX TURBO+

12,66 €
MESAČNE
--------------------------------
70 €

POLROČNE

download

20 Mbps

upload
5 Mbps

Televízia od 3€ mesačne

Wi BUSSINES TURBO+

15 €
MESAČNE
--------------------------------
90 €

POLROČNE

download
30 Mbps

upload
8 Mbps

Televízia od 3€ mesačne

Wi PROFI TURBO++

20 €
MESAČNE
--------------------------------
180 €

POLROČNE

download
40 Mbps

upload
8 Mbps

+ Televízia zdarma

Wi EXTRA TURBO++

30 €
MESAČNE
--------------------------------

240 €
POLROČNE

download
60 Mbps

upload
10 Mbps

+ Televízia zdarma

*Presná rýchlosť sťahovania (download) závisí od lokality, v ktorej bude pripojenie zriadené.


Cenník optického FTTH pripojenia
FTTH partner (Lokalita Liptovský Michal)

Wi FIBER 1

11 €
MESAČNE
--------------------------------
66 €

POLROČNE

download
50 Mbps

upload
10 MbpsWi FIBER 2

13 €
MESAČNE
--------------------------------
70 €

POLROČNE

download
150 Mbps

upload
15 MbpsWi FIBER 3

15 €
MESAČNE
--------------------------------
90 €

POLROČNE

download
300 Mbps

upload
20 MbpsWi FIBER 4

20 €
MESAČNE
--------------------------------
120 €

POLROČNE

download
400 Mbps

upload
25 Mbps*Presná cena za zriadenie pripojenia záleží od použitého materiálu.
*Maximálne rýchlosti sú garantované len na výstupe z ONT terminálu.


Cenník doplnkových služieb

Cenník doplnkových služieb
Wi-Fi router 2,4Ghz + 5Ghz AC (s konfiguráciou) 40,00 € Zriadenie a prevádzka 1 ks IPv4 verejnej IP adresy 10,00 € / mesiac
Wi-Fi router 2,4Ghz + 5Ghz AC 1GB ETH (s konfiguráciou) 50,00 € Znovu pripojenie po neuhradení platby (po 10 dňoch) 20,00 €
Koncovka RJ45 CAT5 FTP (1ks s krimpovaním) 1,50 € Nezáručný servis (cena za každú začatú hodinu) 30,00 € / hod
Koncovka RJ45 CAT6 SFTP (1ks s krimpovaním) 3,00 € Zasielanie upomienky v papierovej forme 5,00 €
FTP sieťový kábel outdoor čierny 0,60 € / m Servisné služby mimo pracovnú dobu ( len na základe zmluvy o SLA ) 40,00 € / hod
Konzola malá 10cm 7,00 € Huawei ONT terminál 30,00 €
Konzola malá 20cm 8,00 € Vonkajší optický patch kábel 10m 10,00 €
Konzola stredná 3 body 10,00 € Vonkajší optický patch kábel 20m 15,00 €
Konzola veľká 4 body 12,00 € Vonkajší optický patch kábel 30m 18,00 €
Konzola "komínová" 35,00 € Vonkajší optický patch kábel 40m 20,00 €
Bežný zriaďovací poplatok bezdrôtového pripojenia 802.11 AC bez viazanosti 170,00 € Vonkajší optický patch kábel 45m 25,00 €

Dodatočné informácie:

– Všetky uvedené ceny sú koncové s DPH.
– Pripojenia sú časovo aj dátovo NEOBMEDZENÉ.

– Rýchlosti uvádzané v cenníkoch a na zmluve sú maximálne hodnoty.
– Každý paušál “TURBO+” je poskytovaný s agregáciou 1:8.
– Každý paušál “Fiber” je poskytovaný s dynamickou agregáciou.
– Bežne dostupná rýchlosť je 100% z maximálnej rýchlosti.
– Významné odchýlky od proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát môžu byť spôsobené dynamickou agregáciou siete (zdieľanie celkového prenosového pásma väčším počtom užívateľov), opatreniami na primerané riadenie prevádzky zo strany poskytovateľa a môžu tak ovplyvniť kvalitu služby (pokles prenosovej rýchlosti, zvýšenie hodnoty oneskorenia, kolísanie oneskorenia, dočasné prerušovanie služby).
– Akciové ceny platia so záväzkom na 24 mesiacov.